Taisyklės ir naudojimo sąlygos

UAB "ROVANA"  ELEKTRONINĖS PREKYBOS TAISYKLĖS 

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes  elektroninėje parduotuvėje www.rovana.lt (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Rovana“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Šios Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privaloma ir neatsiejama pirkimo - pardavimo sutarties dalis. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 

Dėl saugumo naujoji Rovanos el.parduotuvės versija nepalaiko Internet Explorer naršyklės.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: 

1.1 veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 
1.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija 
1.3. juridiniai asmenys; 
1.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai. 

2. Jeigu Pirkėjas nori naudotis e-parduotuvės paslaugomis, privalo užsiregistruoti. Registracija laikoma įvykusia ir galiojančia, kai Pirkėjas elektroniniu būdu pateikia informaciją apie save susipažįsta su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jų laikysis ir pereina prie tolimesnių veiksmų. 

3. Pirkėjo pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefonas, el. pašto adresas) registruojantis e-parduotuvėje saugomi ir tvarkomi vadovaujantis 2003 m. sausio 21 d. Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Nr. IX-1296 bei šiomis Taisyklėmis. 

4. Prekių kainos, nurodytos e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes e-parduotuvėje. Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius PVM. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime. 

5. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis (perskaitęs paspaudžia mygtuką “Aš sutinku su Taisyklėmis), paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis negali pateikti užsakymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma www.rovana.lt duomenų bazėje. 

II. PIRKĖJO TEISĖS 

6. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

7. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos. 

8. Pirkėjo (vartotojo) teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims: 

8.1. sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos konkretaus vartotojo asmeniniams poreikiams, reikmėms. 
8.2. sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių (pvz. apatiniai rūbai); 
8.3. sutartims dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo arba jų pakuotė buvo pažeista; 
8.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, jei prekę sugadino ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai. 

III. PIRKĖJO PAREIGOS 

9. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. 

10. Pirkėjas privalo  e–parduotuvės registracijos formoje pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. 

11. Pirkėjas, laiku neatnaujinęs asmens duomenų, prisiima visą dėl to kylančią riziką. 

12. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Pardavėją el. pašto adresu info@rovana.lt Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki Pardavėjo informavimo apie prisijungimo duomenų praradimą momento.      

13. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. 

IV. PARDAVĖJO TEISĖS 

14. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius. 

15. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

16. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises. 

V. PARDAVĖJO PAREIGOS

17. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. 

18. Jei susidarius laikinam prekių trūkumui Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti (pirkti) prekės analogą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas. 

19. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. 

20. Pardavėjas garantuoja prekių kokybę. 

VI. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

21. Už prekes Pirkėjas gali atsiskaityti: 

21.1. naudojant  internetinės bankininkystės sistemas; 
21.2. išankstiniu banko pavedimu;     
21.3. grynaisiais pinigais kurjeriui pristačius prekę.  

VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

22.  Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonės, kurjerių tarnybos ir paštas. 

23. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, išmatavimų ir kainos. 

24. Apmokėjus už prekes Taisyklių p. 21.1. ir 21.2. nurodytais būdais, prekės, esančios Pardavėjo sandėliuose, Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos per 1- 4 (keturias) darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. 

25. Pasirinkus Taisyklių p. 21.3 atsiskaitymo už prekes būdą, prekės, esančios Pardavėjo sandėliuose, Lietuvos Respublikos teritorijoje pristatomos per 1- 4 (keturias) darbo dienas nuo Pirkėjo prekių užsakymo patvirtinimo momento. 

26. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas privalo kartu su prekes pristačiusios įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą. 

27. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas arba Pirkėjo atstovas privalo siuntos nepriimti. Tokiu atveju prekes pristačiusios įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame nurodo rastus pažeidimus. 

28. Pirkėjui ar Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius prekes pristačiusios įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos, jei Pirkėjas neįrodo priešingai. 

29. Jei pristatytas prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. 

30. Pirkėjas gali neužsakyti prekių pristatymo paslaugos ir nusipirktas prekes atsiimti Pardavėjo sandėlyje adresu:  Sudervės g.8j, Avižieniai, Vilniaus rajonas  LT-14192 

VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA 

31. Visoms prekėms taikomi gamintojų arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyti garantiniai terminai. 

32. Nusipirkęs netinkamos kokybės prekę, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu pareikalauti: 

32.1. kad nekokybiškas daiktas būtų pakeistas tinkamos kokybės daiktu; 
32.2.  kad būtų atitinkamai sumažinta daikto pirkimo kaina; 
32.3. kad Pardavėjas per protingą terminą pašalintų parduoto daikto trūkumus; 
32.4. grąžinti sumokėtą pinigų sumą ir atsisakyti sutarties. 

IX. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

33. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę, nenurodęs priežasties, atsisakyti prekės pirkimo - pardavimo sutarties, pranešęs apie tai pardavėjui raštu per 14 dienų nuo prekės pristatymo šiomis sąlygomis: 

33.1. Pirkėjas privalo gražinti prekes Pardavėjui savo sąskaita kartu su pateikiamu atsisakymu nuo pirkimo - pardavimo sutarties; 
33.2 Prekė privalo būti grąžinama originalioje prekės ir siuntos pakuotėje nepažeista ir nesugadinta (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei jie buvo pateikti su preke). Grąžinant prekę būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo kartu su siunta, arba kitą prekės pirkimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą ir pasirašytą pirkimo - pardavimo sutarties atsisakymo dokumentą; 
33.3. Už grąžinamos prekės sukomplektavimą atsako Pirkėjas. Jei prekė nesukomplektuota, sugadinta ar iš esmės pasikeitė prekės išvaizda, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės. Pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai. 

34. Pardavėjas, apžiūri grąžinamą prekę ir ją priima, jei grąžinama prekė atitinka  jai keliamus reikalavimus. Priėmęs grąžinamą prekę Pardavėjas grąžina Pirkėjui prekės kainą ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo grąžinamos prekės priėmimo momento. 

35. Kai grąžinama nekokybiška prekė, pardavėjas įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti kokybiška preke. Pirkėjui atsisakius nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą prekės kainą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nekokybiškos prekės grąžinimo. 

X. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

36. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. 

37. Už pirkimo - pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

38. Atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodymo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes. 

39. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas. 

40. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų. 

XI. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

41. Užsiregistravęs e-parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai  sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu. 

42. Užsiregistravęs e-parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai  sutinka, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateikti Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, kad šie juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu, kaip aptarta kitame punkte. 

43. Užsiregistravęs e-parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai sutinka atsiimdamas prekes prekių atsiėmimo vietoje pateikti Pardavėjui ir (ar) trečiajam asmeniui, Pardavėjo nurodymu pristačiusiam prekes, vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai sutinka, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo, Pardavėjo nurodymu pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu. 

44. Užsiregistravęs e-parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovų asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys. 

45. Užsiregistravęs e-parduotuvėje, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų. 

46. Užsiregistravęs e-parduotuvėje Pirkėjas patvirtina, kad jis ir/ar jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiškai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus internetinės prekybos tikslais, ir nepateikus asmens duomenų bei (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi internetinės prekybos tikslunegalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties. 

XII. INFORMACIJOS PATEIKIMAS 

47. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu. 

48. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu. 

XIII. AUTORINĖS TEISĖS 

49. Mes ir kiti Turinio teikėjai pasiliekame visas autorines teises ir kitas nuosavybės teises į bet kokį Tinklalapio Turinį, Tinklalapio dizainą (layout) ir naudojamą programinę įrangą. 

50. Perspausdindami, cituodami ar kitaip platindami Tinklalapyje skelbiamą Turinį Jūs turite gauti mūsų sutikimą ir įdėti nuorodą į šaltinį. 

51. Draudžiama keisti arba šalinti iš Turinio informaciją apie autorines teises, prekinius ženklus ar patentus. 

52. Tuo atveju, jei patalpinate Tinklalapyje tam tikrą informaciją (komentarus, nuomones, nuotraukas, video ar kitą informaciją), Jūs tuo pačiu suteikiate mums neišimtinę, visur ir visam laikui galiojančią teisę šį turinį bet kokiu būdu naudoti, kopijuoti, padaryti jį viešai prieinamu ar išimti iš Tinklalapio. 

XIV. TINKLAPIO PRIVATUMO NUOSTATOS 

53. Mūsų Tinklalapyje cookie (slapukai) naudojami Tinklalapio lankomumo ir Turinio populiarumo statistikos tikslais. Cookie naudojimas neleidžia nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes turime teisę perduoti anonimišką statistinę informaciją tretiesiems asmenims. Jūs turite teisę blokuoti cookie naudojimą savo interneto naršyklėje. 

XV. DRAUDIMAI 

54. Laisvė reikšti įsitikinimus ir talpinti informaciją Tinklalapyje yra nesuderinama su tokiais veiksmais kaip tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Kitiems asmenims draudžiama talpinti tokią informaciją Tinklalapyje. 

55. Tinklalapio vartotojams draudžiama talpinti bet kokio pobūdžio informaciją, kuri pažeidžia kitų asmenų orumą, garbę, teisę į privatumą, nuosavybės teisę bei kitas konstitucines asmens teises. Taip pat draudžiama talpinti informaciją, kurios skleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms. 

56. Draudžiama talpinti nuorodą į Tinklalapį tokiuose tinklalapiuose, kuriuose esanti informacija kursto prievartą, diskriminaciją ar kitą nusikalstamą veiklą. 

57. Vartotojams yra draudžiama kenkti Tinklalapio sklandžiam veikimui bei trukdyti kitiems juo naudotis. 

XVI. GARANTIJOS ATSAKOMYBĖ 

58. Mes stengiamės užtikrinti sklandų Tinklalapio veikimą, tačiau nesuteikiame vartotojams jokių garantijų dėl Tinklalapio nepertraukiamo funkcionavimo ir nuolatinio prieinamumo. Mes pasiliekame teisę bet kada be išankstinio įspėjimo apriboti arba nutraukti Tinklalapio ar tam tikros jo dalies veikimą. 

59. Mes neatsakome už Tinklalapio Turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar kitokias klaidas. Mes galime atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu. 

60. Mes neatsakome už vartotojų komentarų turinį ir pasiliekame teisę jį redaguoti, kai yra pažeidžiamos šios Taisykles ar teisės aktai. Taip pat, mes turime teisę vienašališkai, be išankstinio įspėjimo bet kuriuo metu šalinti Tinklalapyje patalpintus vartotojų komentarus. 

61. Naudodami Tinklalapį Jūs sutinkate ir pripažįstate, kad bet koks Tinklalapio Turinys, kurį Jūs skaitote ar parsisiunčiate, yra išimtinai pasirinktas Jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik Jūs atsakote už dėl to patirtą žalą. 

62. Tiek, kiek leidžia imperatyvios įstatymų normos, mes neatsakome už bet kokius tiesioginius ir/ar netiesioginius nuostolius, kuriuos gali patirti vartotojai ar tretieji asmenys dėl Tinklapyje pateikiamo Turinio, dėl Tinklalapio veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų Tinklalapyje patalpintos informacijos teisingumo bei teisėtumo. 

63. Mes neatsakome už Tinklalapyje pateikiamos kitų juridinių ar fizinių asmenų produktų, paslaugų ar politinės reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę ir už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama. 

64. Tais atvejais, kai Tinklalapyje yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime, jų neatstovaujame ir nekontroliuojame. 

XVII. KITA  

65. Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją. 

66. Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms. 

67. Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje. 

68. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. 

XVIII. KOMENTARAI 

69. Mes pasiliekame teisę pašalinti tuos komentarus, kurie: 

69.1 Yra įžeidžiančio pobūdžio. 
69.2 Yra vulgarūs. 
69.3 Yra grasinantys. 
69.4 Skatina smurtą, tautinę, rasinę, religinę ar kitokią neapykantą. 
69.5 Yra pasirašyti apsimetus kitu, realiai egzistuojančiu, asmeniu, ar kompanija. 
69.6 Nėra susiję su komentuojamo turinio tema. 
69.7 Jeigu komentare daug kartų pakartotas tas pats tekstas. 

70. Reklama komentaruose yra draudžiama. Komentarai, kuriuose reklamuojamos prekės, paslaugos, interneto svetainės, turintys parašę, tekste ar vietoj vardo įrašytą svetainės adresą, bus trinami. 

71. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn už šmeižikiškus, viešųjų ar privačiųjų asmenų garbę ir orumą įžeidžiančius, tautinę ar kitokią neapykantą skatinančius teiginius, smurto kurstymą, raginimus nuversti teisėtą Lietuvos valdžią bei kitokius neteisėtus veiksmus. 

XIX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATO 

72. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas e–parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje.  

73. Jeigu Pirkėjas nesutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, jis  praranda teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis. 

74. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinkate su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais. 

75. Šios Taisyklės neriboja Pirkėjo (vartotojo) teisių, nustatytų Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įskaitant  teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą. 

76. Visi nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti per 30 (Trisdešimt) dienų, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

77. Šioms taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.